Historia

Med häst och vagn genom Bonnstan 1943
Flygfoto från 1937.