Byggminne

Bonnstan bestämmelser rev 2014Eftersom Bonnstan är ett lagskyddat byggnadsminne får man inte göra som man vill, även om kamrarna är privatägda. Enligt lagen gäller bland annat:

  1.  Man får inte flytta, riva eller ändra husen till det yttre.
  2.  Man måste underhålla byggnaderna och göra det så att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  3. Hela området runt Bonnstan ska hållas i ett sådant skick att byggnadernas utseende och karaktär inte förvanskas.

För försäljning/överlåtelse av bonnstadskammare har tidigare krävts godkännande av landsförsamlingens kyrkoråd, men detta finns inte kvar. Huvudregeln har varit att köpare ska vara bosatt inom Skellefteå kommun och inte redan vara ägare/delägare av annan kammare, men detta är 2016 under omprövning liksom aktuella.  Mer information kommer att lämnas då nya regelverket är beslutat.

 

2008 kom en ny skrift – Bonnstan, Skellefteå kyrkstad – om hur man bör sköta sin Bonnstadskammare, utgiven av Länsstyrelsen i Västerbotten samt ev hos Skellefteå Museum.

 

Beträffande eldstäder, skorstenar och sotning, tala med sotningzverksamheten på Skellefteå Kommun. Kolla även på de byggtegler som gäller skorstenar.

 

 

Länkar: 

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (läs kapitel 3)

OBS! Viktigt betr. brandskydd: BRANDSKYDD

Där hittar du också senaste utgåvan av ”Dokument om renoveringar i Bonnstan”: Se Slutrapport 2011-2016

Hålla hus, Skellefteå museums hemsida om hur man sköter gamla hus.

Nu gällande Byggbestämmelser: Bonnstan bestämmelser rev 2014