Hem

A K T U E L L T

I Sverige har det funnits drygt 70 kyrkstäder, men idag finns endast 16 ”levande” kyrkstäder kvar, däribland i Skellefteå.

Kyrkstäderna anlades eftersom det sedan slutet av 1600-talet var s k kyrkogångsplikt i landet, dvs man var tvungen att besöka gudstjänsten regelbundet. Skellefteå socken innefattade på 1600-talet även Norsjö och av förståeliga skäl kunde man inte vandra fram och tillbaka till kyrkan på en dag när det rörde sig om flera mil.

Bonnstan har funnits i närheten av Skellefteå landsförsamlings kyrka sedan 1600-talet, men de nuvarande husen kom på plats i mitten av 1830-talet efter en stor brand som ödelade hela den gamla Bonnstan.

Kamrarna i Skellefteå är privatägda och har på senare år fått något av en renässans. Idag består Bonnstan av 114 hus och 376 kamrar, sedan en brand 2012 totalförstörde två hus med sexton kamrar.

Vanligast är tvåvåningshus med åtta kammare och envåningshus med fyra kammare med gemensam murstock, ofta byggda gemensamt av byamännen i socknens byar. Några kammare är friliggande. Alla hur står i räta rader efter ett rutnätssystem.

Bonnstan blev förklarat som byggnadsminne 1982, vilket innebär att det finns vissa restriktioner för ägarna.

Läs mer om Bonnstans historia här.