Vinjetter

Lejonströmsbron är väl inte riktigt Bonnstan, men nog är den vacker i mars, när isen börjar bli glesare!
I mitten av april var det stora isflak nere på älven…
… och vid husen började gräset titta fram.
Fortfarande ser man husen genom träden (sett från Kyrkholmen).
I mitten av maj börjar björkarna grönska så smått.
Samma dag men i en annan vinkel.
Så blir det sommar och mycket mera människor i rörelse!
Fast mest på storhelgerna, särskilt midsommar och Kyrkhelgen, annars kan det vara så här lugnt.
Från älven ser man inte mycket av husen mitt i juli (denna bild tagen från båt).
Så kommer Bonnsta´-helgen i augusti och det blir full fart igen.
Visst är det vackert med handbilade stockar, men även locklistpanel har sin tjusning. Bonnstan är ett levande exempel på att rödfärgen inte behövs annat än som prydnad – och att obehandlat, åldrat trä i sig är vackert.
Karaktäristiskt för Skellefteå kyrkstad är just det omålade virket, och att alla hus har sin egen karaktär med olika former, luckor och dörrar.
Från Kyrkholmen igen, nu med höstens alla färger …
… även torgets färgskala djupnar …
… och så kommer vinterns gråare nyanser.
I ide till nästa vår.

Foto © Ulf Torstensson