Gammalt och nytt – några jämförelser i tiden

Ett klassiskt vykort från tiden då här ännu var landsväg
Nu är det cykel och gångväg som gäller
Ännu längre tillbaka var det grusväg
Gamla infarten till Skellefteå.
En husrad tv. bakom björkarna saknas idag. ”Groven” igenfylld.
Nästan samma vinkel men tidigare (början av 1900-talet)…
…och 2007 med portal och älvskanten igenväxt.
Nere vid älven var det brädgård och betesmark …
… nu är det svårt att se husen för alla träd.
Kanske lite fallfärdigt här och där …
… byggnadsminnesförklaringen var nog inte så dum.
Här har man fått brädfodra timret
Genomfarten igen …
… nu lite smalare väg men ganska lika ändå
En solig vinterdag då …
… och nu
Någon vågade sig upp på taket …
… så jag kunde inte vara sämre (tack för lånet av stegen Lennart!) Landskyrkan är kvar, men skymd av björkar

 

 

 

 

 

Och när jag ändå var där, ett panorama från ovan.

 

Från lantbrukets och sågverkets tid.