Brand 2012

Natten mot 27 oktober skedde ännu en brand i Bonnstan där två hus efter huvudgatan i områdets västra del totalförstördes.

Bild ur inslag från SVT, branden var under kontroll på morgonen.

Branden upptäcktes vid 2-tiden på natten då det brann i två hus med sammanlagt 16 kammare som blev totalförstörda. Räddningstjänsten gjorde en fantastisk insats som lyckades begränsa branden till de hus som redan brann, bl.a. med hjälp av en grävmaskin som fick ihop virket mot mitten så husen på sidorna kunde kylas och räddas.

De kammare som förstördes är nr 221-236 varav en är Skellefteå Museums gamla kammare. Huset väster om branden är delvis skadat, yttertaket (men inte innertaket) till kammare 219 är brandskadat. Enligt räddningstjänsten ser de inre skadorna i detta hus dock måttliga ut, även om man inte kan utesluta en del vattenskador. Kammarägarna har inte släppts in att inspektera när detta skrivs 27/10 och hela området är avspärrat av polisen.

Representanter för Kammarägarföreningen intervjuas av Norran. Föreningen kommer genast efter helgen att träffa försäkringsbolaget för att gå igenom konsekvenserna av branden. Någon brandorsak är när detta skrivs inte klarlagd, men misstanke finns om mordbrand. Man tror inte att någon person funnits i de brunna husen. Det hål mellan husen som syns på denna bild är för övrigt inte det som uppstod vid branden 1970, som var längre mot öster. Ovanstående öppning ses redan på en flygbild från 1937, se sidan Historia om tidigare bränder.

Två inslag från Sveriges Radio P4 30/10 om att det är möjligt att husen byggs upp igen enligt länsantikvarien, och om en kammarägares reaktion.