Bonnstan från 1600-talet och in i 2000-talet av Birgitta Bjurman

Bonnstan från 1600-talet och in i 2000-talet

av Birgitta Bjurman

 

 

Kyrkostaden år 1648 enligt den första kända kartan över Skellefteå.
Nya området för kyrkostaden efter branden den 3 juni år 1672.
Kyrkstadens utbredning med Kläppen år 1764, omkring 300 hus, bodar och stall.
Alla fyra kyrkstäderna innan stora branden i den Centrala år 1835.

 

Laga skifteskarta upprättad strax efter den stora branden 1835. Den smala röda linjen visar området som skulle bli kyrkstugornas mark. Sockenstugan till vänster vid ”B”, Benzelbergs stuga (strax norr on Bonnstan), Magnussons viktualiehandel (väster om rondellen) samt Brunnsgården, som klarade sig från förödelsen.

 

 

Omkring 1855 var allt flyttat till den s.k. Bonnstan. Det gula är dagens område, efter 1837 års brand.
Branden 1937 – 10 hus, 40 kammare och arresten brann.
Hus som reparerades efter branden 1937
Stugor som flyttats efter inventeringen 1942…
… och fyllt ut tomrummen. Scenen kommer från Krångfors omkring 1960. De åtta små fyrkanterna längst ned är andra hus som fyllt ut tomrum.
Flyttkarusell 1943-1945. Skulle vara klart till Jubileumsåret 1945, vilket det var.
Några andra bränder genom åren.
Mordbrännaren Jacob (Bjurman) Brännströms härjningar 1891. Taket och övervåningen i huset markerat i blått var helt förkolnad efter en takbrand, de rosa fyrkanterna markerar kammarägare som efterlystes i tidningen efter mordbranden 1891. Kanhända brann ”det blå huset” då …
…eller den 28 maj 1874, då brann det vid J E Löfgrens handelsbod. Två hus, åtta kammare strök med. ”Släckningen är hwad man på brandspråk kallar ’wacker’ och är ett godt bewis på hwad enighet och intressena ledda åt ett gemensamt mål kunna uträtta” stod det att läsa i Skellefteå Nya Tidning.
Bjälkarna i det blåmarkerade huset, som de såg ut när man öppnade taket för renovering 2014. Fotograf: Birgitta Bjurman.
Brunna och rivna hus från 1937 till 2012
Kammare med ett spännande förflutet.
En översikt över de olika typerna av hus i Bonnstan
Inprickade på kartan:

Fotograf: Jonas Nordstrand, 1897. Observera kyrkstugan på älvskanten. Fotografen verkade i Skellefteå mellan åren 1895 och 1907.
På väg till kyrkan? Fotograf okänd. Ca 1900.
Marknad i Bonnstan. Fotograf okänd. Ca 1910.
Herman Johansson, Norrböle, säljer hemkokta karameller, bleckkärl och lagerdricka. Drickan såldes även för 10 öre glaset. Fotograf okänd. Ca 1910-1920.
Fabrikören och garvaren G A Kågströms salustånd i Bonnstan på 1920-talet. Fotograf: Dagmar Kågström.
Vykort. Fotograf okänd. Fotot är taget efter 1926, eftersom kyrkstugan på älvskanten är borta. Den försåldes på auktion den 18 september 1926.
Vy över Prästbordet. Foto ca 1930. Fotograf okänd. Bonnstan syns längst till vänster närmast älven.
Flygfoto från 1934, innan branden 1937. Fotograf okänd. Utedassen inringade!
Ännu ett flygfoto från ungefär samma tid. Delförstoring av vykort poststämplat 1934.
Flygfoto efter branden 1937. Här ser man brandens utbredning och att de flesta stallar finns kvar. Riksantikvarieämbetet gjorde en inventering 1942 och bedömde att Bonnstan var bevarandevärd och därefter startade en upprustning av byggnaderna samt ägarinventering. Kammare som saknade ägare försåldes genom auktion. Husen i tredje raden norr om stora gatan flyttades in där de brunna husen stått. Fotograf okänd.

© 2014 Birgitta Bjurman

Presentationen finns också som PowerPoint (obs 14 Mb) att ladda hem här.