Hitta

 

 

 

 

 

 

Har du försökt hitta till en speciell kammare, vet du att det kan vara svårt att begripa numreringen. Ungefär så här är det:

 

Har du svårt att hitta till Bonnstadsområdet, kolla här (Bonnstan ligger vid Kyrkstadsvägen).

Om du undrar över den märkliga numreringen av kamrarna finns mer att läsa i en skrift av Ulf Lundström och i en text med bilder av Birgitta Bjurman.