2024 Styrelse och valberedning

Styrelsen

Ordförande
Ove Johansson

Telefon: 070-245 31 86
E-post: ovejohansson9130(a)gmail.com
Adress: Bondevägen 5, 932 51 Bureå
Kammare: nr 357

Vice ordförande
Marie Östlund
Telefon: 070-223 89 88
E-post: marie_ostlund(a)hotmail.com
Adress: Tubölegatan 21 B, 931 55 Skellefteå
Kammare: nr 115 B

Sekreterare
Birgitta Degerfeldt

Telefon: 070-325 26 86
E-post: bitte(a)degerfeldt.se
Adress: Lövlund 22, 931 98 Skellefteå
Kammare: nr 153

Kassör
Elvy Lindgren

Telefon: 070-597 77 18
E-post: elvy.l(a)hotmail.com
Adress: Mullbergsvägen 27 R, 931 37 Skellefteå
Kammare: nr 127

Styrelseledamot
Tore Holmström

Telefon: –
E-post: ewelynbrodin(a)hotmail.com
Adress: Stackgrönnan 54, 931 91 Skellefteå
Kammare: nr 96

Styrelseledamot
Ewa Eriksson

Telefon: 073-036 70 22
E-post: eriksson088(a)hotmail.com
Adress: Bygatan 30, 934 91 Kåge
Kammare: nr 204

Styrelseledamot
(utses av Skellefteå pastorat)
Elisabeth Engberg

Telefon: 070-242 53 54
E-post: elisabeth.engberg(a)umu.se
Adress: Vretgatan 23, 931 33 Skellefteå
Kammare: nr 47

Ersättare
(utses av Skellefteå pastorat)
Tom Randgard

Telefon: 0910-78 79 01
E-post: tom.randgard(a)svenskakyrkan.se
Adress: Skellefteå pastorat, Storgatan 63, 931 34 Skellefteå

Valberedning

Ledamot
(Sammankallande)
Vakant

Ledamot
Vakant

Ledamot
Vakant