Föreningen

För att samordna ägarna av bonnstadskammrarna finns en förening, som också administrerar denna hemsida.

Vid frågor och problem runt Bonnstan, som skötsel av kammare mm, kontakta någon i föreningen enligt listan nedan. Gäller det din medlemsavgift, försäkringar eller andra ekonomiska frågor, kontakta i första hand kassören.

Frågor om den fysiska skötseln av kammare hanteras i första hand av Skellefteå museum. 

Betr sotning, eldstad och skorsten, kontakta sotningsverksamheten på Skellefteå Kommun. Vad gäller skorsten, kolla även gällande byggbestämmelser. Se under  ”Om Föreningen/Byggminne”.

Kontaktadress på nätet:  info(a)bonnstan.se

För att undvika spam har vi tagit bort alla klickbara länkar på sidan, så du får skriva av adresserna för hand.

 

Styrelsen i Skellefteå kyrkstads kammarägarförening

 

Ordförande

Ove Johansson

Kammare nr 356
Telefon 070-245 31 86
Bondevägen 5
932 51 Bureå

ovejohansson9130(a)gmail.com

—o00—

Vice ordförande,

Marie Östlund

Kammare nr 115 B
Telefon 070-223 89 88
Tubölegatan 21 B
931 55 Skellefteå

marie_ostlund(a)hotmail.com

—000—

Kassör

Elvy Lindgren
kammare nr 27

Mullbergsvägen 27 R
931 37 Skellefteå

070-597 77 18
elvy.l(a)hotmail.com

—ooo—

 

Sekreterare

Birgitta Degerstedt

Kammare nr 153
Lövlund 22
931 98 Skellefteå

070-325 26 86
bitte(a)degerfeldt.se

—000—

 

Styrelseledamot
Tore Holmström

Kammare nr 96

Stackgrönnan 54
931 91 Skellefteå

ewelynbrodin(a)hotmail.com

—000—

Styrelseledamot
Ewa Eriksson
Kammare nr 204
Bygatan 30
934 91 Kåge
0730-36 70 22
eriksson088(a)hotmail.com

—000—

 

Styrelseledamot, utsedd av Skellefteå pastorat

Elisabeth Engberg

Kammare nr 47

Vretgatan 23
931 33 Skellefteå

070-2425354

elisabeth.engberg(a)umu.se

 

—ooo—

 

Styrelsesuppleant, utsedd av  Skellefteå pastorat

Arne Andersson

 

—ooo—

 

Valberedning:

Vakant

Vakant

Vakant

—ooo—

WEBMASTER: vakant

—ooo—

FÖRENINGENS ADRESS:

Skellefteå Kyrkstads Kammarägarförening
Ludvig & Co
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Organisationsnummer: 802414-8309

SWISH: 123 363 22 96  OBS! : Fr o m 2022 får Swish även användas för inbetalning av årsavgifter.

OBS!!! Frågor om föreningens ekonomi besvaras av
föreningens kassör inte av Ludvig & Co. OBS!!!

 

Administration av kammarägarregister:

Skellefteå pastorat administrerar ärenden som rör kontaktpersoner, överlåtelser i form av försäljning eller gåvor av kammare mm, och för detta ändamål förs ett register över kammarägarna. Handläggare utses av kyrkorådet.

Handläggare är Maria Caxne. Det är till henne man ska anmäla ändrade förhållanden som gäller ägande och ändrade adresser för ägare / kontaktpersoner.  Ring även henne betr frågor rörande markvård och servicebyggnader så kan hon hänvisa till rätt handläggare.
Hon finns på Skellefteå pastorat Församlingsgården
Brännavägen 23, mån-fre kl 10-12.

Telefon 0910-78 79 02
e-post maria.caxne(a)svenskakyrkan.se

 

 

Här finns  blanketter (som pdf) för att:

– anmäla förändring av ägarförhållande.

– anmäla ny kontaktperson.

– ändra förteckning över aktuella ägare.