Bonnsta’sträffen

Bonnsta’sträffen 2016

Spelstämma i Bonnstan i samband med Kyrkhelgen 1-3 juli.

Närmare upplysningar lämnas av Åke Furberg 070-589 06 37 eller
Kerstin Sehlstedt 070-373 48 96 samt www.kyrkhelg.com och www.buskspelinorr.nu

Allspelslåtar lördag 2 juli:

Vals i sommarkvällen
Schottis från Erlandstorp
Ljusvassarn
Wallins hambo
Tores schottis
Dromedaren
Fiolen min

 

 

F
D
G
G
D
D
Eb /Bb

Under allspelet används inga elförstärkta instrument

Från en tidigare Bonnsta’sträff