Bonnstadsbladet 2022

BONNSTADSBLADET Nr 1 april 2022 Rapport från möte med Skellefteå Pastorat, Skellefteå kommun och Luleå Stift. Kammarägarföreningen fick en inbjudan att delta i ett möte med Lars Hedqvist, planeringsdirektör Skellefteå kommun, 21 februari. Arbetet med en ny, fördjupad detaljplan påbörjades 2015 för Bonnstan. Syftet är bl a att förtydliga vad som är tillåtet och inte […]

Läs mer...