2024 Publicera inte än Parkering och Bilkörning inne i området

Inga bilar inne på området!
Totalt parkeringsförbud rådet inne i Bonnstan! Förbudet gäller vid kamrarna såväl som på torget och andra grönytor i området.
Det är dock tillåtet att köra in för snabb i- och urlastning (max 10 minuter). Ingen tomgångskörning!

Anledningen till att parkering inte är tillåten vid kamrarna är dels brandrisken (ett varmt bilunderrede kan fort sätta eld på torrt gräs), dels för att utryckningsfordon måste kunna komma fram.