Några flygbilder av olika datum (de första och sista är faktiskt från kyrktornet)

Ett par riktigt gamla foton där man ser delar av den …
… aktivitet som fanns nedanför kyrkan, med sågverk mm.
På detta vykort poststämplat 1934 ser man Bonnstan …
… i bakgrunden, här är en delförstoring av samma foto.
Här ser man ännu bättre hur många stallar som fortfarande var kvar. Även denna är daterad 1934, innan branden …
… 1937 som lämnade ett stort hål. Husraden längst mot norr (till vä) flyttades senare in för att fylla gluggen.
Från nordväst, fortfarande timmerflottning på älven (1952), notera stallarna nere till vänster, idag finns bara tre kvar.
På denna bild, tagen ungefär samtidigt men från söder, ser man att här fortfarande är landsbygd.
Ytterligare några år senare ser man på detta vykort från nordost, poststämplat 1960, att det fortfarande är ganska tomt i omgivningarna.
På denna bild från Google Earth 2015 med liknande vinkel är det betydligt tätare (och här saknas ändå boendet som byggdes norr om Brännavägen 2014)
Klassisk vinkel med Lejonströmsbron i förgrunden
Nyare bild från sydost, betydlig mer hus i bakgrunden.
Som ovan men mer av Landsförsamlingens kyrka
Från kyrktornet känns det nästan som man flyger…
… och här är det vinter, troligen ett antal år innan föregående bild att döma av trädens storlek.
Ca 100 år tidigare var det betydligt mindre växtlighet, det var ju betesmark här på den tiden.