2024 Föreningen

Skellefteå Kyrkstads kammarägarförening
(i dagligt tal Kammarägarföreningen) är en ideell förening som samordnar ägarna av kamrarna.

Årsmöte
Föreningens årsmöte hålls i mars/april varje år. Kallelse skickas till kammarens kontaktperson.
Alla kammarägare är välkomna att närvara, men varje kammare har endast en röst vid årsmötet oavsett antal delägare. Kontaktpersonen ansvarar för att informera samtliga delägare om datum för årsmöte.

Styrelse
Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

Stadgar
Här hittar du föreningens stadgar.

Valberedning
Här hittar du kontaktuppgifter till valberedningen.