Kyrkstäder

Samtliga kyrkstäder som funnits i Sverige (ur Berglings bok):

Färgkod:
Grön: Bevarad kyrkstadstradition, se utredning nedan av Torsten Furberg, Skellefteå.
Orange: Privatägda kyrkstugor på kommunal mark.
Röd: Kyrkstäder som nyttjas som hotell/uthyrning kommersiellt.

Norrländska kyrkstäder med bevarad kyrkstadstradition.

Nederluleå Gammelstad 420 stugor med 900 kammare.

Nederluleå kyrkstugeägare.

Öjebyns kyrkstad 150 stugor med 500 kammare.

Öjebyns kyrkstugeförening.

Skellefteå kyrkstad 116 stugor med 400 kammare.

Skellefteå kyrkstads kammarägarförening.

Norrfjärdens kyrkstad 31 stugor med 128 kammare ingen förening finns för närvarande. Försök att bilda en förening är på gång.

Älvsbyns kyrkstad 32 stugor med 120 kammare.

Älvsbyns kyrkstugesammanslutning.

Fatmomakke kyrkstad 80 kåtor, 20 timrade kyrkstugor.

Fatmomakkestyrelsen.

Byske kyrkstad 8 stugor med 49 kammare.

Ingen förening finns. Kyrkstaden verkar övergiven av både kyrkan och kommunen. En ensam eldsjäl finns i Byske, Rolf Forsén.

Hortlax kyrkstad 9 stugor med 36 kammare.

Hortlax kyrkstugeförening.

Burträsk & Råneå kyrkstäder är för små för att det skall finnas underlag för att bilda en förening.

I Vilhelmina, Lövånger och Boden finns inte kyrkstadstraditionen kvar. Där ägs kyrkstäderna av stiftelser vilka hyr ut stugorna för campingändamål.

Ur utredning av Torsten Furberg

Skellefteå kyrkstads kammarägarförening.
(källa De norrländska kyrkstädernas förvaltning mm.)