Föreningen

För att samordna ägarna av bonnstadskammrarna finns en förening, som också administrerar denna hemsida.

Vid frågor och problem runt Bonnstan, som skötsel av kammare mm, kontakta någon i föreningen enligt listan nedan. Gäller det din medlemsavgift, försäkringar eller andra ekonomiska frågor, kontakta i första hand kassören.

Frågor om den fysiska skötseln av kammare hanteras i första hand av Skellefteå museum. 

Betr sotning, eldstad och skorsten, kontakta sotningsverksamheten på Skellefteå Kommun. Vad gäller skorsten, kolla även gällande byggbestämmelser. Se under  ”Om Föreningen/Byggminne”.

Kontaktadress på nätet:  info(a)bonnstan.se

För att undvika spam har vi tagit bort alla klickbara länkar på sidan, så du får skriva av adresserna för hand.

 

Styrelsen i Skellefteå kyrkstads kammarägarförening:

Ordförande

Kjell Bergmark
kammare nr 439
070-519 87 97
kjell.bergmark(a)gmail.com

Vice ordförande

Lisette Edgarsson
kammare nr 159
070-620 62 58
lisette.edgarsson(a)gmail.com

Kassör

Anna-Karin Olofsson
kammare nr 12
070-250 36 44
anna-karin.olofsson(a)skelleftea.se

 

Sekreterare

Astrid Lindberg
kammare nr 373A
070-301 12 21
astrid.lindberg(a)hotmail.com

Webbmaster

Olle Markström (ny 2016)
kammare nr 45
070-278 42 04
olof.markstrom(a)jeloin.net

Admin renoveringar

Elvy Lindgren (ny 2016)
kammare nr 27
070-597 77 18
elvy.l(a)hotmail.com

Representant Skellefteå pastorat

kammare nr 354
Ronny Hägglöf
070-318 83 17
ronny.hagglof(a)svenskakyrkan.se

Suppleant Skellefteå pastorat

Arne Andersson
0910-78 79 01
arne.andersson(a)svenskakyrkan.se

 

Valberedning:

Torsten Furberg,
kammare no 319
070-3969956
torsten.furberg(a)yxan.ac

Kurt Lindholm,
kammare no 105
0910-186 80
kurtgunnel.lindholm(a)gmail.com

Lennart Norlund.
kammare nr 110
0910-366 44, 070-510 28 65
lennart.norlund(a)gmail.com

 

Faktureringsadress:
Skellefteå Kyrkstads Kammarägarförening
c/o LRF Konsult
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Organisationsnummer: 802414-8309

SWISH: 123 363 22 96  OBS! Tills vidare: Enbart inbetalningar, dock ej årsavgifter  OBS!

OBS!!! Frågor om föreningens ekonomi besvaras av föreningens kassören, inte av LRF. OBS!!!

 

Administration av kammarägarregister:

Skellefteå pastorat administrerar ärenden som rör kontaktpersoner, överlåtelser i form av försäljning eller gåvor av kammare mm, och för detta ändamål förs ett register över kammarägarna. Handläggare utses av kyrkorådet.

Handläggare är Maria Caxne. Det är till henne man ska anmäla ändrade förhållanden som gäller ägande och ändrade adresser för ägare / kontaktpersoner.
Hon finns på Skellefteå pastorat Församlingsgårde
Brännavägen 23, mån-fre kl 10-12.

Telefon 0910-78 79 02,
e-post maria.caxne(a)svenskakyrkan.se

 

 

Här finns  blanketter (som pdf) för att:

– anmäla förändring av ägarförhållande.

– anmäla ny kontaktperson.

– ändra förteckning över aktuella ägare.