Föreningen

För att samordna ägarna av bonnstadskammrarna finns en förening, som också administrerar denna hemsida.

Vid frågor och problem runt Bonnstan, som skötsel av kammare mm, kontakta någon i föreningen enligt listan nedan. Gäller det din medlemsavgift, försäkringar eller andra ekonomiska frågor, kontakta i första hand kassören.

Frågor om den fysiska skötseln av kammare hanteras i första hand av Skellefteå museum. 

Betr sotning, eldstad och skorsten, kontakta sotningsverksamheten på Skellefteå Kommun. Vad gäller skorsten, kolla även gällande byggbestämmelser. Se under  ”Om Föreningen/Byggminne”.

Kontaktadress på nätet:  info(a)bonnstan.se

För att undvika spam har vi tagit bort alla klickbara länkar på sidan, så du får skriva av adresserna för hand.

 

Styrelsen i Skellefteå kyrkstads kammarägarförening

Ordförande

Erna Forsman

Kammare nr 9

Telefon 070-373 42 77

Tegnervägen1

932 51 Bureå

erna(a)burea.se

—o00—

 

Vice ordförande,

Lennart Lundmark

Kammare nr 107

Telefon 070-389 49 99

Storgatan 13

931 33 Skellefteå

lennart.a.lundmark@gmail.com

—000—

 

Kassör

Britt Lundqvist

kammare nr 198

070-244 14 51

Stafettgatan 8

931 49 Skellefteå

070-244 14 51

britt.lundqvist.stafettg@telia.com

—ooo—

 

Sekreterare

Admin renoveringar

Elvy Lindgren (Vikarie tv)

Kammare nr 27

070-597 77 18

elvy.l(a)hotmail.com

—ooo—

 

Styrelseledamot

Marie Östlund

Kammare nr 115B

Tubölegatan 21B

931 55 Skellefteå

070-223 89 88

marie_ostlund(a)hotmail.com

—ooo—

 

Styrelseledamot

Mia Rönnblom

kammare nr 322

Vitbergsvägen 3B

931 40 Skellefteå

miaronnblom(a)gmail.com

—ooo—

 

 

Representant Skellefteå pastorat

Maria Sandström

Turbinvägen 15

931 45 Skellefteå

0910-78 78 77

maria.sandström2@svenskakykan.se

—ooo—

 

Suppleant Skellefteå pastorat

Arne Andersson

0910-78 79 01

arne.andersson(a)svenskakyrkan.se

—ooo—

 

Valberedning:

Pia Lilleng

kammare nr 203

070-64 81187

retro(a)lillengs.se

Ewa Eriksson

Kammare nr 204

073-036 70 72

Bygatan 30

934 91 Kåge

eriksson088@hotmain.com

+ Två vakanta platser

—ooo—

WEBMASTER: vakant

—ooo—

FÖRENINGENS ADRESS:

Skellefteå Kyrkstads Kammarägarförening
Ludvig & Co
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Organisationsnummer: 802414-8309

SWISH: 123 363 22 96  OBS! Tills vidare: Enbart inbetalningar, dock ej årsavgifter  OBS!

OBS!!! Frågor om föreningens ekonomi besvaras av
föreningens kassör inte av Ludvig & Co. OBS!!!

 

Administration av kammarägarregister:

Skellefteå pastorat administrerar ärenden som rör kontaktpersoner, överlåtelser i form av försäljning eller gåvor av kammare mm, och för detta ändamål förs ett register över kammarägarna. Handläggare utses av kyrkorådet.

Handläggare är Maria Caxne. Det är till henne man ska anmäla ändrade förhållanden som gäller ägande och ändrade adresser för ägare / kontaktpersoner.  Ring även henne betr frågor rörande markvård och servicebyggnader så kan hon hänvisa till rätt handläggare.
Hon finns på Skellefteå pastorat Församlingsgården
Brännavägen 23, mån-fre kl 10-12.

Telefon 0910-78 79 02,
e-post maria.caxne(a)svenskakyrkan.se

 

 

Här finns  blanketter (som pdf) för att:

– anmäla förändring av ägarförhållande.

– anmäla ny kontaktperson.

– ändra förteckning över aktuella ägare.