Föreningen

För att samordna ägarna av bonnstadskammrarna finns en förening, som också administrerar denna hemsida.

Vid frågor och problem runt Bonnstan, som skötsel av kammare mm, kontakta någon i föreningen enligt listan nedan. Gäller det din medlemsavgift, försäkringar eller andra ekonomiska frågor, kontakta i första hand kassören.

Frågor om den fysiska skötseln av kammare hanteras i första hand av Skellefteå museum. 

Betr sotning, eldstad och skorsten, kontakta sotningsverksamheten på Skellefteå Kommun. Vad gäller skorsten, kolla även gällande byggbestämmelser. Se under  ”Om Föreningen/Byggminne”.

Kontaktadress på nätet:  info(a)bonnstan.se

För att undvika spam har vi tagit bort alla klickbara länkar på sidan, så du får skriva av adresserna för hand.

 

Styrelsen i Skellefteå kyrkstads kammarägarförening:

Ordförande

Lisette Edgarsson

kammare nr 159

070-620 62 58

lisette.edgarsson(a)gmail.com

—000—

Vice ordförande, Webbmaster

Olof Markström

kammare nr 45

070-278 42 04

olof.markstrom(a)jeloin.net

—ooo—

 

 

 

 

Kassör

Britt Lundqvist

kammare nr 198

070-244 14 51

britt.lundqvist.stafettg@telia.com

—ooo—

 

Sekreterare

Erna Forsman

Kammare nr 9

070-373 42 77

erna(a)burea.se

—ooo—

 

 

 

 

 

Styrelseledamot

Lennart Lundmark

Kammare nr107

070-389 49 99

lennart.a.lundmark(a)gmail.com

—ooo—

Admin renoveringar

Elvy Lindgren (ny 2016)

kammare nr 27

070-597 77 18

elvy.l(a)hotmail.com

—ooo—

Representant Skellefteå pastorat

kammare nr 354

Ronny Hägglöf

070-318 83 17

ronny.hagglof(a)svenskakyrkan.se

 

 

 

Suppleant Skellefteå pastorat

Arne Andersson

0910-78 79 01

arne.andersson(a)svenskakyrkan.se

Valberedning:

Torsten Furberg

kammare nr 319

070-3969956

torsten.furberg(a)yxan.ac

Pia Lilleng

kammare nr203

070-64 81187

retro(a)lillengs.se

Lennart Norlund

kammare nr 110

0910-366 44

070-510 28 65

lennart.norlund(a)gmail.com

Vakant

Faktureringsadress:
Skellefteå Kyrkstads Kammarägarförening
c/o LRF Konsult
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Organisationsnummer: 802414-8309

SWISH: 123 363 22 96  OBS! Tills vidare: Enbart inbetalningar, dock ej årsavgifter  OBS!

OBS!!! Frågor om föreningens ekonomi besvaras av föreningens kassör inte av LRF. OBS!!!

 

Administration av kammarägarregister:

Skellefteå pastorat administrerar ärenden som rör kontaktpersoner, överlåtelser i form av försäljning eller gåvor av kammare mm, och för detta ändamål förs ett register över kammarägarna. Handläggare utses av kyrkorådet.

Handläggare är Maria Caxne. Det är till henne man ska anmäla ändrade förhållanden som gäller ägande och ändrade adresser för ägare / kontaktpersoner.
Hon finns på Skellefteå pastorat Församlingsgården
Brännavägen 23, mån-fre kl 10-12.

Telefon 0910-78 79 02,
e-post maria.caxne(a)svenskakyrkan.se

 

 

Här finns  blanketter (som pdf) för att:

– anmäla förändring av ägarförhållande.

– anmäla ny kontaktperson.

– ändra förteckning över aktuella ägare.