Städdag i Bonnstan tisdag den 6 maj 2008

Våren börjar göra sitt inträde men än är björkarna kala
Stugägarna samlas för att få bort resterna av förra hösten …
… ju närmare älven desto mer skräp – tomflaskor, papper.
Kammarägarföreningen och Ytterviks byaförening ordnar fika …
…och efteråt begrundar man dagens arbete.
Häggen och sälgen börjar grönska.