att låna

 

För kammarägare finns flera förmåner (knutna till kammarnyckeln):

Servicehusen (gröna ringar) med toaletter och vatten (än så länge bara kallt). De sköts av Landsförsamlingen för Kammarägarföreningens medlemmar och ska hållas låsta utom vid de större högtidshelgerna. Kammarnyckeln passar. Vintertid har servicehusen vattnet avstängt då de inte kan hållas varma men de är, beroende på vädret, igång från cirka mitten av maj till Mikaeli (början av oktober). Vid fel, meddela Skellefteå landsförsamling 0910-78 79 00.

 

 

Bonnstans båt ligger sommartid nere i älven (kanske vid gula ringen, men troligare längre uppströms) om ingen annan lånat den, kammarnyckeln passar i hänglåset. Titta gärna till den ibland, den kan behöva ösas. Mer information om båten och dess bakgrund finns här.

I garaget (röd ring) finns till utlåning till alla medlemmar (även här passar kammarnyckeln):

– Motorgräsklippare. Läs instruktionen om hur den ska rengöras. Den hänger på väggen. Bensin får var och en hålla med. Ingen bensin får förvaras i garaget!

– Verktygslåda med lite olika handverktyg.

– Grässax. Användes till att frilägga ventilation vid husgrund.

– Stege av en mycket stadig typ som kan avvändas vid rensning av hängrännor eller vid fönsterputs. Arbeta aldrig ensam med stegen!

– Kratta, sop, jordspade, säckkärra, skottkärra.

Givetvis ska allt återställas i oskadat skick.

OBS de saker som finns i garaget är för allas användning, så vänligen använd inte garaget för lagring av privata saker.